Lastning av gods

20211012_144730 beskuren

Kärnkompetenser

Kärnkompetenser är montering, avancerad bearbetning och svetsning.
Funktioner såsom produktionsledning, planering, underhåll, spedition, trucktransport samt design och tillverkning av egen monteringsutrustning stödjer det dagliga arbetet.
Tillverkning av säkerhetsklassade produkter ställer höga krav på spårbarhet och kvalitet, och Poka Yoke lösningar används frekvent.

Ledord för produktionen

Hållbar – säker och sund arbetsmiljö samt aktivt arbete att reducera miljöpåverkan.
Effektiv Focus är värdeskapande arbete och att reducera slöseri.
Pålitlig
Kvalitet och produktionsutfall är stabilt och förutsägbart. Flexibel Snabb anpassning till kunders behov samt hög kompetens hos medarbetare

Medarbetarnas säkerhet och hälsa är av största vikt, varför ergonomiska lösningar prioriteras. Ständiga förbättringar är etablerat, vilket ger alla medarbetare möjlighet till delaktighet och att aktivt bidra till förbättrad arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet. Standardiserat arbete, visualisering, lagarbete, förbrukningsstyrd produktion är ytterligare några leanprinciper som tillämpa.